BACKGROUND
Nadácia otvorenej spoločnosti je organizácia, ktorá si za hlavnú úlohu kladie vytvárať lepšie podmienky v spoločnosti poukazovaním na dôležité témy. Jednou z nich je aj rovnosť pre všetkých uchádzačov o prácu. Teda poukazovať na fakt, že každý má mať rovnakú šancu zamestnať sa. 

ZADANIE
Vytvorte printový vizuál, ktorý bude cielený na HR manažérov a zamestnávateľov a podporí myšlienku Nadácie otvorenej spoločnosti, že každý by mal mať rovnaké šance zamestnať sa. Teda ide o to čo uchádzač vie a dokáže, nie o jeho náboženstvo, rasu alebo sexuálnu orientáciu.

INSIGHT
Predsudky voči farbe pleti alebo náboženstvu sú tá vec, ktorá skresľuje našu predstavu o ľuďoch, ktorí žiadajú o prácu.

CREDITS
Roman Biath -  Stratégia & Idea
Pavel Hejný - Photographer & Art Director

You may also like

Back to Top