BACKGROUND A ZADANIE
Nezisková organizácia Konto Bariéry pomáha hendikepovaným ľuďom už celé štvrťstoročie. Naším zadaním preto bolo vytvoriť printový vizuál, ktorý odkomunikuje, že Konto Bariéry je tu pre hendikepovaných už celých 25 rokov.

INSIGHT
Konto Bariéry nevyvoláva už celých 25 rokov v ľuďoch ľútosť. Práve naopak. Snaží sa ľuďom ukázať, že hendikepovaní sú rovnakí ako my. Majú rovnaké problémy pretože hendikep nás nerobí a nikdy by ani nemal robiť odlišných.

CREDITS
Stratégia & Idea - Roman Biath
Photographer & Art Director - Pavel Hejný

You may also like

Back to Top