Background
V roku 2014 pomáhala nezisková organizácia Konto Bariéry už celých 21 rokov hendikepovaným v Českej republike.
Jedným z najdôležitejších darcovských mechaník v tom čase bola (a samozrejme stále je) DMS-ka, ktorou sa každý občan môže stať jednorázovým darcom.  

Zadanie
Vytvorte printový vizuál, ktorý odkomunikuje, že vďaka obyčajnej DMS môžete pomôcť nadácii Konto Bariéry.
A čo za to? Budete mať dobrý pocit, že ste pomohli.


Insight
Vďaka obyčajnej SMS sa môžete cítiť úplne inak.

Credits
Stratégia & Idea - Roman Biath 
Photographer & Art Director - Pavel Hejný
Back to Top